Il nostro carissimo amico Claudio Pia si é aggiudicato il terzo posto per la categoria ‘Moments’ al concorso ‘Speleofotografia 2014’ organizzato dagli speleologi slovacchi a cui hanno partecipato 81 fotografi da 21 paesi con 550 fotografie proposte.

I nostri complimenti a Claudio, che si sta affermando grazie alla sua capacitá di rendere surreali grotte e miniere con giochi di luce realizzati in fase di scatto, senza fare ricorso alla post produzione sui files.

Su facebook la notizia e le foto del vernissage che si é svolto alcuni giorni fa in Slovacchia:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837283612989452.1073741835.733884096662738&type=1

The vernissage of the 17th year of Speleofotografia 2014 Contest, November, 21, in the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology (Liptovský Mikuláš) brought great results! The Jury evaluated 550 photographs of 81 authors from 20 countries of all over the world, awarded the Grand Prize of Speleofotografia Contest and proclaimed as the best following pictures in two categories:

Grand Prize of contest was given to Cosmin Nistor for Photo No. 13

category Beauty of Cave:
1st place: Rémi Flament – The Sabres of Orgnac (France)
2nd place: Christian Tecu – Photo No. 07 (Romania)
3rd place: Peter Gedei – Ice Chamber (Slovenia)

category Speleomoment:
1st place: Alan Grosse – Keystone Light (United States of America)
2nd place: Rémi Flament – Gravity (France)
3rd place: Claudio Pia (Italy)

The picture of Taufik Akbar: Tiger Boat (Indonesia) have been awarded as the best liked picture of E-voting. There was additional prize given by Museum Director, to the picture of Lukáš Kubi?ina from Slovakia. Museum Director also thanked Ms. Amalia Yunus, Third Secretary of Indonesian Embassy, who took the prize on behalf of Indonesian winner and surprised the contest participants by cultural programme. Chairman of Jury, Pavol Ko?iš, claryfied the process of evaluation and opened the exhibition, which consists of Top 100 pictures including awarded ones. Tens of visitors came to see them personally. There were many cavers and speleophotographs from Slovakia and Poland among them. All authors of exhibited pictures have been provided with Contest Catalogue and the winners recieved valuable prizes. If You have a question, where did they go after the vernissage? Answer is – to the caves, of course!

Congratulations to the Winners!

on behalf of the Organizing Committee Lukáš Vl?ek

You can download the Catalogue in PDF here:http://speleofotografia.sss.sk/wp-content/uploads/2014/11/Speleofotografia2014.pdf

Pictures from vernissage of Speleofotografia Contest taken by Vladimír Kó?a, Pavol Staník, Pavol Ko?iš and Helena Vangorová

Na slávnostnej vernisáži 17. ro?níka fotografickej sú?aže Speleofotografia 2014, 21. novembra 2014 sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vyhlásili výsledky sú?aže. Odborná porota vyhodnotila 550 fotografií 81 speleofotografov z 20 krajín sveta, udelila hlavnú cenu Speleofotografie a v dvoch kategóriách vyhlásila za najlepšie tieto diela:

Hlavnú cenu sú?aže získala fotografia Cosmin Nistor – Photo No. 13

kategória Krása jaský?:
1. miesto: Rémi Flament – The Sabres of Orgnac (Francúzsko)
2. miesto: Christian Tecu – Photo No. 07 (Rumunsko)
3. miesto: Peter Gedei – Ice Chamber (Slovinsko)

kategória Speleomoment:
1. miesto: Alan Grosse – Keystone Light (Spojené Štáty Americké)
2. miesto: Rémi Flament – Gravity (Francúzsko)
3. miesto: Claudio Pia (Taliansko)

Hlasovaním na sociálnych sie?ach získala ocenenie fotografia Taufik Akbar: Tiger Boat (Indonézia). Riadite?ka múzea vyhlásila ešte cenu riadite?ky múzea, ktorú získal Lukáš Kubi?ina zo Slovenska. Po?akovala tiež sekretártke indonézskeho ve?vyslanectva pre socio-kultúrne záležitosti a turizmus, Amalii Yunus, ktorá prevzala cenu v mene indonézskeho ví?aza sú?aže a privítala ú?astníkov vernisáže kultúrnym programom. Predseda odbornej komisie Pavol Ko?iš ozrejmil proces vyhodnocovania sú?aže a otvoril výstavu, zloženú zo stovky najlepších diel vrátane tých ocenených, ktorú si v ten de? prehliadli desiatky návštevníkov. Na vernisáži sa v hojnom po?te zú?astnili speleológovia a speleofotografi najmä z blízkych jaskyniarskych skupín a Po?ska. Autori vystavených fotografií obdržali 120 stranový katalóg výstavy a ví?azi sú?aže hodnotné ceny. Po vernisáži sa zú?astnení speleofotografi presunuli na víkendový pobyt – kam inam, než do jaskyne?

Oceneným gratulujeme!

za Organiza?ný výbor sú?aže Speleofotografia 2014
Lukáš Vl?ek

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.